Persondatapolitik

1. Indledning

Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies  beskriver, hvordan Læderiet ApS, Bøgekildevej 35, 8361 Hasselager, Danmark, CVR-nr. 19006042 som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om:

a) kunder
b) medarbejdere
c) jobansøgere
d) brugere af vores hjemmesider (www.laederiet.dk ) 

Når du indgår i nogen af ovenstående dialoger og afgiver dine personoplysninger til os, accepterer du, at denne Datapolitik finder anvendelse.  

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1
Når du bruger vores hjemmeside har du mulighed for at godkende en række cookies, som er nøjere beskrevet i den forbindelse. Disse oplysninger omfatter bl.a. din browsertype, din IP-adresse, din adfærd og informationer om din computertype (herefter ”Cookiedata”). Cookiedata bruger vi generelt til at forbedre vores produkter, skaffe viden om kundepræferencer, forbedre konverteringen på vores hjemmeside og foretage målrettet markedsføring. De specifikke cookies er listet og beskrevet på vores hjemmeside.

Kan jeg slette cookies?

Du kan til enhver tid slette de cookies, du har liggende på din computer.  Du kan herunder finde vejledninger til, hvordan du sletter cookies:

2.2
Når du handler hos os, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne levere din order samt modtage online betaling. Disse data er indsamlet af os og afgivet af dig og omfatter Generelle Kundedata såsom navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

2.3
Vi beder dig om ikke at indtaste og oplyse følsomme personoplysninger nogen steder i din kontakt med os via vores hjemmeside, herunder i kommentarfelter, i mailkorrespondance, supportchat eller lignende felter, som måtte blive gjort tilgængelig for dig.

(Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt, eller fagforeningstilhørsforhold)

2.4
Ved generel mailkorrespondance vil private data i form af navn og e-mailadresse samt personlige data, der måtte fremgå af mailens indhold og pågældende mailsignatur, blive opbevaret i Læderiets ansattes mailklienter (Outlook). 

2.5
Ved brug af Læderiets support, vil private data i form af navn og e- mailadresse samt personlige data, der måtte fremgå af mailens indhold og pågældende mailsignatur, blive opbevaret i Læderiets ansattes mailklienter (Outlook).  
   

3. Hvad er grundlaget for vores behandling?

3.1
Vores behandling af Cookiedata foretages, så Læderiet kan varetage sine legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen ved brug af vores hjemmeside samt tilbyde vores kunder de mest relevante tilbud via marketingtiltag. 

3.2
Vores behandling af Generelle Kundedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen om køb og brug af vores produkter. 

4. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

4.1
Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader det. Dine personlige oplysninger videregives ikke til 3. part til marketingformål, medmindre vi har fået din forudgående accept (se dog pkt. 4.2.).

4.2
Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores tjenester bedst muligt. Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere og iht. til denne Datapolitik. 

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

5.1
Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

Personoplysninger der registreres hos Læderiet ApS opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere produkter til dig. Oplysningerne gives ikke til tredjemand. Der registreres ingen personfølsomme oplysninger. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Læderiet ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har altid ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til mail@laederiet.dk

6. Hvilke rettigheder har du som registreret?

6.1
Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende: 

(a) Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

(b) Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger om dig.

(c) Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

(d) Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode. 

(e) Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en handel med dig.

(f) Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation. Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

6.2
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig via e-mail til mail@laederiet.dk

6.3
Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Der skal dog forventes en vis behandlingstid afhængigt af sagens kompleksitet. Vores målsætning er, at indkomne henvendelser / sager er påbegyndt behandlet og håndteret inden for 2 måneder fra vi har modtaget den skriftlige henvendelse.

Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Danmark
Telefon 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

7. Ændringer i denne Datapolitik

Den hurtige udvikling af internettet herunder regler omkring behandling af personlige data og cookies som fx GDPR betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Datapolitik. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” på denne Datapolitik. Væsentlige ændringer offentliggøres via en tydelig meddelelse på vores hjemmeside.

8. Kontakt 

Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, databeskyttelse og/eller vores behandling og anvendelse af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger:

Læderiet ApS
Bøgekildevej 35
8361 Hasselager
Danmark
Tlf.: +45 86 17 20 08
E-mail : mail@laederiet.dk

Forsinket leveringstider!